Litera scripta manet, verba volat


1. Везирът и Гергана - една невъзможна любов. Виж:http://lechevag.blogspot.bg/2016/07/blog-post_25.html

2. Човек се подмладява,когато душата му е свободна ("Крадецът на праскови"). Виж: http://lechevag.blogspot.bg/2016/07/blog-post_90.html

3. Мнението на Евтимий Търновски - патриархът български за брака. Виж: http://lechevag.blogspot.bg/2016/07/blog-post_26.html

4. За икономията на власт и словото на съмнението в урока по литература. Виж: http://lechevag.blogspot.bg/2016/07/1.html

5. Перманентност на символичната семантика и нейните исторически конотации. Виж: http://lechevag.blogspot.bg/2016/07/blog-post_56.html

7. Ракията като библейски генотип...  Виж:http://lechevag.blogspot.bg/2016/07/blog-post_4.html

8. Библейският генотип и неговото префункционализиране в обучението по литература. Виж: http://lechevag.blogspot.bg/2016/07/blog-post_2.html  

9. Райските дървета и проблемът за греха и знаниието в Библията Виж: http://lechevag.blogspot.bg/2016/07/blog-post_67.html

10. Библейският генотип в историята на патриарх Йосиф и старата българска литература. В: http://lechevag.blogspot.bg/2016/07/blog-post_27.html

11. Митрополит Григорий Цамблак и Софийската неомъченическа школа. В: http://lechevag.blogspot.bg/2016/07/blog-post_47.html

12. Библейският генотип за царската институция и отражението му в Йоановия "Шестоднев". В: http://lechevag.blogspot.bg/2016/07/blog-post_29.html

13. Тезиси за префункционализирането на библейския генотип...В: http://lechevag.blogspot.bg/2016/08/blog-post.html

14. "История славянобългарская" - реализация на перманентното литературно развитие. Виж: http://lechevag.blogspot.bg/2002/08/blog-post.html

15.  . Библията и литературното образование – национални реалности и глобален проект. В: Известия. Книга II (в памет на проф. Славчо Иванов). Силистра. 2007.  Виж:http://lechevag.blogspot.bg/2007/09/blog-post.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Бъдете отзивчиви в споделяне на личното си мнение!