Магията да сееш мъдрост


Университетски издателски център
Първо издание
ISBN: 978 954 759 321-3     
Философията започва от чудото.
                                                Аристотел
На моите внуци – Никол и Данаил – 
чудото, което роди следващите страници.

                       
Анотация

Тръгвайки от презумпцията за училището като социална организация, поела ангажимента да произвежда стоката интелектуален капитал, настоящият текст се опитва да конструира набор от педагогически «хитринки», които приложени в учебния процес да оптимизират човешките взаимоотношения в училищна среда, да развиват творческите дейности в образователния процес и тяхното въздействие върху съ–творяването на умения за креативно-рационализаторско поведение; да подпомагат разбирането и прилагането на Знанието при различните учебни и житейски ситуации с цел създаване на цялостна Картина на света с ясно очертани хоризонтални и вертикални връзки. 


 Текстът включва:
1. Синергия на литературнообразователния дискурс. Виж:  http://lechevag.blogspot.com/2011/03/blog-post_461.html
2. Ефективният преподавател. Виж: http://lechevag.blogspot.bg/2011/03/2.html
3. Децата, с които работим.  Виж: http://lechevag.blogspot.com/2011/03/2_09.html
4. Езикът в учебния процес. Виж: http://lechevag.blogspot.bg/2011/03/4_49.html
5. Изкуството да зададеш въпрос. Виж: http://lechevag.blogspot.com/2011/03/4.html
6. Ефективната дисциплина.Виж:  http://lechevag.blogspot.com/2011/03/5.html
7. Развиване на умения за организираност. Виж: http://lechevag.blogspot.com/2011/03/6_5209.html
8. Метапознанието - обучение в мислене. Виж: http://lechevag.blogspot.com/2011/04/blog-post.html
9. Експеаренциалното образование. Виж: http://lechevag.blogspot.com/2015/02/blog-post.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Бъдете отзивчиви в споделяне на личното си мнение!