Професионалното образованиеУниверситетски издателски център
Първо издание

ISBN: 978 954 759 318-3


              Книгата се издава
по научноизследователски проект,
финансиран от фонд “НАУЧНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ”
към Русенския университет
2014 – ФСс-01                  Анотация:
                  Подчиняването на висшето образование на ПАЗАРА  минава през стандартизация на водените университетски курсове, за да се получи стандартизирана образователна услуга, осигурена от университетите, водени от  мениджъри, стремящи се да осигурят колкото може повече „професионализацията“ на студентите.
                Наложително е в педагогическите факултети всички модули на учебния процес практически да работят за изграждането на професионални компетентности, а не за трупане на знания и развиване общата култура на студентите, т.е. и в България  релацията образование–бизнес да стане действаща.


                  1. Въведение  https://lechevag.blogspot.com/2019/07/blog-post_6.html
                  2. Релацията теория-практика в професионално-педагогическата подготовка на студентите- бъдещи учители.  https://lechevag.blogspot.com/2019/07/1.html
                  3. Релацията професионално познание - практическо познание   https://lechevag.blogspot.com/2019/07/blog-post_87.html
                  4. Професионалното образование на бъдещите учители  https://lechevag.blogspot.com/2019/07/3.html
                  5. Професионално-педагогическата подготовка на учителите в България до края на ХХ век    https://lechevag.blogspot.com/2019/07/blog-post_49.html
                  6. Професионалното образование на студентите-бъдещи учители в България в началото на ХХІ век. https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6948062517482937847#editor/target=post;postID=9009170698490651566;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=link
                  7. Приоритети в областта на образованието и обучението   https://lechevag.blogspot.com/2019/07/blog-post_31.html
                  8. Новият образователен модел, основаващ се на резултатите от обучението  https://lechevag.blogspot.com/2019/07/blog-post_54.html
                  9. Европейско измерение на качеството на висшето образование  https://lechevag.blogspot.com/2019/07/blog-post_55.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Бъдете отзивчиви в споделяне на личното си мнение!