Модел за организиране на професионалното образование на студентите-бъдещи учители


Университетски издателски център
ISBN: 978 954 759 319-0

        Книгата се издава
по научноизследователски проект,
финансиран от фонд “НАУЧНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ”
към Русенски университет "Ангел Кънчев"
                                                                                                                                                      2014 – ФСс-01 

Анотация:
    

„Първият акцент на „Европа 2020” е професионалното образование, защото няма истинска интеграция без интеграция на трудовия пазар”. Професионално-педагогическото образование трябва да е резултат от синхрона между научно и практическо познание. Този синхрон се реализира по време на УЧЕБНАТА ПРАКТИКА, която се оказва проекция на комплексното професионално познание.

Учебната работилница по педагогическо майсторство, като модел на перманентна психолого-педагого-методическа практика, е педаго-гически инструмент,  чрез който се изграждат, развиват, контролират и оценяват психолого-педагого-методическите компетентности на студентите-бъдещи учители.

Чрез трансформацията на учебната работилница от интерактивен метод в модел за изграждане на компетентност за учебно-познавателно моделиране, психолого-педагого-методическата практика може да изгражда, развива контролира и оценява психолого-педаго-методическите компетентности и ключовите компетенции у студентите-бъдещи учители. Кредото на интер-активността в обучението  може да бъде ежедневна реалност в професионалното им образование и обучение.


СЪДЪРЖАНИЕ

2. Модели за организиране на  професионалното образование на студентите - бъдещи учители  https://lechevag.blogspot.com/2019/07/blog-post_30.html
3. Учебната работилница - модел за организиране на професионалното образование на студентите - бъдещи учители  https://lechevag.blogspot.com/2019/07/blog-post_36.html
4 Мониторинг на перманентната психолого-педагого-методическа практика https://lechevag.blogspot.com/2019/07/blog-post_8.html
5. Интегриран държавен практико-приложен изпит  https://lechevag.blogspot.com/2019/07/blog-post_79.html


2 коментара:

  1. на официальном ресурсе подобран большой набор последних новостей про [url=http://bednayaove4ka.ru/]женский сайт[/url].

    ОтговорИзтриване

Бъдете отзивчиви в споделяне на личното си мнение!