Старобългарската писмена култура1. Езически и християнски модели на свят. 
Виж: https://lechevag.blogspot.com/2019/01/blog-post.html 
2. Библията - културен феномен
3. Светът на средновековния човек
Виж:https://lechevag.blogspot.com/p/v-xv.html

4. Специфика на старобългарската писмена култура. 
Виж: https://lechevag.blogspot.com/2016/07/blog-post_78.html
Аарон Гуревич "Категории на средновековната култура" - 1984
https://drive.google.com/drive/folders/1qR2KDi-LZNTKelap-fsCLeJAtOV_XWPI
Аарон Гуревич "Средновековният свят - култура на безмълвното мнозинство" - 1990
https://drive.google.com/drive/folders/1qR2KDi-LZNTKelap-fsCLeJAtOV_XWPI

5. Европейските политики и славянската църква на Методий. Виж: http://lechevag.blogspot.bg/2016/07/blog-post_19.html 
Петер Юхас. Кирил и Методий в Българската Моравия. София. Огледало. 2000.
6. Кирило-Методиевата традиция в старобългарската писмена култура. Виж: http://lechevag.blogspot.bg/2016/07/blog-post_93.html
7. Симеоновият ЗЛАТЕН ВЕК - духът на възмогване. Виж: http://lechevag.blogspot.bg/2016/07/blog-post.html 
8. Странно Храбрият Черноризец и неговото "Сказание за писмената". Виж:https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6948062517482937847#editor/target=post;postID=4934738938097093967;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=10;src=link
Сказание за буквите, изп. Богдан Дуков. 
В: https://www.youtube.com/watch?v=121q5tVlWy0  
Кой е Черноризец Храбър? 
В: https://www.youtube.com/watch?v=m6dXOqUE3-w

9."Шестоначалникът" Йоан - философът на феодална България.
Виж: Библейският генотип за царската институция и отражението му в Йоановия "Шестоднев".В: http://lechevag.blogspot.com/2016/07/blog-post_29.html
http://www.pravoslavieto.com/history/09/Joan_Ekzarh/index.htm#%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8

10. Робът-епископ Константин - брилянтният Симеонов поет.

11. Тайните, забранени АПОКРИФИ. Виж: https://lechevag.blogspot.com/2019/03/blog-post.html 

12. Еретиците, наречени богомили и техните ТАЙНИ книги

Охрид - "другата" България.
13. Българските политики в Кутмичевица и Девол.
14. Облажаваният Охридски епископ Климент.
15. Училището за свещеници на Наум Охридски.

Престолнината Търновград и исихазмът.
16. "Исправление книг" - правописна реформа или приложна философия.
17. "Плетение словес" - българският БАРОК.
18. Евтимий Търновски - патриархът БЪЛГАРСКИ.
Перманентност на симворичната семантика и нейните исторически конотации в Житие на кир Евтимий ...  Виж: http://lechevag.blogspot.com/2016/07/blog-post_56.html
19. Политическият исихаст - боляринът Цамблак - първи всерусийски митрополит.
20. Константин от Костенец - сръбският Константин Велики.

Българските католици


ІІ. Методически разработки на уроци

"Сказание за буквите" на Храбрия Черноризец - 
исторически контекст и жанрова специфика. 
Виж: https://drive.google.com/drive/folders/1Qo0Ln_rK4ZFI05BaQPy-pSvGjt3YXeVF

"Сказание за буквите" на Храбрия Черноризец - 
защита и възхвала на славянската писменост. 
Виж:https://drive.google.com/drive/folders/1Qo0Ln_rK4ZFI05BaQPy-pSvGjt3YXeVF
"Сказание за буквите на Храбрия Черноризец - защита и възхвала на славянската писменост - презентация 
Виж: https://drive.google.com/drive/folders/1Qo0Ln_rK4ZFI05BaQPy-pSvGjt3YXeVF

Старобългарската писмена култура - урок въведение. Виж: http://lechevag.blogspot.bg/2016/07/blog-post_41.html

Първа панонска легенда (Пространно житие на Константин-Кирил Философ. Виж: http://lechevag.blogspot.bg/2016/07/2013.html

Кирило-Методиевият контекст на Симеоновия Златен век. В: http://lechevag.blogspot.bg/2007/08/blog-post.html

Сказание за буквите на Храбрия Черноризец. Виж: http://lechevag.blogspot.bg/2001/04/blog-post_4.html


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Бъдете отзивчиви в споделяне на личното си мнение!