Модел за организиране на ПОО


Университетски издателски център

ISBN: 978 954 759 319-0

         Анотация:
    „Първият акцент на „Европа 2020” е професионалното образование, защото няма истинска интеграция без интеграция на трудовия пазар”. Професионално-педагогическото образование трябва да е резултат от синхрона между научно и практическо познание. Този синхрон се реализира по време на УЧЕБНАТА ПРАКТИКА, която се оказва проекция на комплексното професионално познаниеУчебната работилница по педагогическо майсторство, като модел на перманентна психолого-педагого-методическа практика, е педагогически инструмент,  чрез който се изграждат, развиват, контролират и оценяват психолого-педагого-методическите компетентности на студентите-бъдещи учители.Чрез трансформацията на учебната работилница от интерактивен метод в модел за изграждане на компетентност за учебно-познавателно моделиране, психолого-педагого-методическата практика може да изгражда, развива контролира и оценява психолого-педаго-методическите компетентности и ключовите компетенции у студентите-бъдещи учители. Кредото на интерактивността в обучението  може да бъде ежедневна реалност в професионалното им образование и обучение.


Съдържание


1.

Въведение


2.

МОДЕЛ за организиране на професоналното образование и обучение на студентите-бъдещи учители


3.

УЧЕБНАТА РАБОТИЛНИЦА - модел за организиране на професионалното образование на студентите – бъдещи учители

3.1. Същност и функции на учебната психолого-педагого-методическа практика
3.2. Цели и задачи на учебната психолого – педагого-методическа практика.3.3. Принципи на организация на учебната психолого – педагого-методи-ческа практика.
3.4. Структура на МОДЕЛА за организиране на учебната педагогическа практика.4.

МОНИТОРИНГ на перманентната психолого-педагого-методическа практика


5.

Интегриран държавен практико-приложен изпит


6.

Изводи 


8.

Фигури, обслужващи текста


Виж:   https://drive.google.com/drive/folders/0B5zFQhOKcdKDfnpza1hhSWhXTXFjX2FobVlzMWFwenAtUEJzRHdKVzF3VGtCbm8za2FrQ0UПубликуване на коментар